Ryszard Antoni Legutko

.

Urodzony 24 grudnia 1949 w Krakowie – polski naukowiec i polityk, profesor filozofii, publicysta, autor książek o tematyce społeczno-politycznej, tłumacz i komentator dzieł Platona, senator i wicemarszałek Senatu VI kadencji, w 2007 pełnił funkcję ministra edukacji narodowej, były sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, poseł do Parlamentu Europejskiego VII i VIII kadencji. Obecnie przewodniczący Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, szef delegacji Prawa i Sprawiedliwości.

Ukończył studia z zakresu filologii angielskiej w 1973 i z zakresu filozofii w 1976 na Uniwersytecie Jagiellońskim.
W 1991 uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego (tytuł rozprawy habilitacyjnej: Krytyka demokracji w filozofii politycznej Platona), w 1998 otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych. W 2003 objął stanowisko profesora zwyczajnego.

Specjalizuje się w filozofii politycznej i społecznej, filozofii starożytnej oraz historii filozofii.
W latach 80. redagował w Krakowie podziemne czasopismo "Arka".
Do października 2005 pełnił funkcję prezesa Towarzystwa Edukacyjno-Naukowego Ośrodek Myśli Politycznej, którego w 1992 był współzałożycielem.
Publikuje m.in. w "Rzeczpospolitej", "Gazecie Polskiej", "Gazecie Polskiej Codziennie", "W Sieci", "Do Rzeczy", "Naszym Dzienniku", angielskim "Critical Review" i "First Things".

W latach 2005-2007 Wicemarszałek Senatu RP

 • Zasiadał w komisji praw człowieka i praworządności.
 • Przewodniczący polsko–izraelskiej grupy parlamentarnej (2006-2007).
 • Przewodniczący Rady Fundacji Polsko–Niemieckie pojednanie (2006-2007).
 • W 2007 roku został Ministrem Edukacji Narodowej w rządzie Jarosława Kaczyńskiego.
 • Projekt uczeń zdolny – uczestnictwo pracowników uczelni wyższych w rozszerzonej edukacji wyróżniających się uczniów.
 • Praca nad nową podstawą programową zakładającą równowagę zawartości humanistycznej i nauk ścisłych i przyrodniczych.
 • Kanon lektur ograniczający lekturę we fragmentach.
 • Projekt reformy egzaminu maturalnego z języka polskiego – wycofanie obowiązkowej prezentacji.
 • Projekt wycieczek szkolnych do miejsc pamięci narodowej.
.
.

Od grudnia 2007 do kwietnia 2009 roku pełnił w Kancelarii Prezydenta RP funkcję Sekretarza Stanu odpowiedzialnego za sferę nauki, kultury i dziedzictwa narodowego.

 • Przewodniczący Rady do Spraw Edukacji i Badań Naukowych przy Prezydencie RP.
 • Organizator prac okrągłego stołu edukacyjnego (10.–11. 2008).
 • Organizator seminariów Lucieńskich.
 • Organizator obchodów 65. Rocznicy ludobójstwa ludności polskiej na Wołyniu.
 • Współpraca ze środowiskami akademickimi i artystycznymi.
 • Współpraca z organizacjami kombatanckimi.
 • Koordynacja pracy Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa.
 • Członek Rad Programowych:
 • Narodowego Centrum Kultury.
 • Muzeum Historii Polski.
 • Muzeum Ziem Zachodnich.
 • Autor projektu Muzeum Kresów Wschodnich.

W wyborach do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 7 czerwca 2009 roku uzyskał mandat w okręgu dolnośląsko–opolskim.

Od 2014 roku pełni mandat Posła do Parlamentu Europejskiego z okręgu małopolsko-świętokrzyskiego. Jest przewodniczącym delegacji Prawa i Sprawiedliwości w Parlamencie Europejskim oraz przewodniczącym Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.

Autor książek:

 • Platona krytyka demokracji (1990), 
 • Spory o kapitalizm (1994), 
 • Tolerancja. Rzecz o surowym państwie, prawie natury, miłości i sumieniu (1997, Nagroda Ministra Edukacji Narodowej), 
 • Traktat o wolności (2007),
 • Esej o duszy polskiej (2008), 
 • przekładów dialogów Platona wraz z komentarzem naukowym Fedon (1995), 
 • Eutyfron (1998), 
 • Obrona Sokratesa (2003), 
 • wyborów esejów i felietonów Bez gniewu i uprzedzenia (1989, Nagroda PEN Clubu), 
 • Nie lubię tolerancji (1993), 
 • Etyka absolutna i społeczeństwo otwarte (1994, Nagroda im. Andrzeja Kijowskiego), 
 • Frywolny Prometeusz (1995), 
 • I kto tu jest ciemniakiem (1996), 
 • Czasy wielkiej imitacji (1998), 
 • Złośliwe demony (1999), 
 • O czasach chytrych i prawdach pozornych (1999), 
 • Society as a Departament Store (wydanie amerykańskie, 2002), 
 • Raj przywrócony (2005), 
 • Podzwonne dla błazna (2006), 
 • Esej o duszy polskiej (2008),
 • Ošklivost demokracie a jiné eseje (Brzydota demokracji i inne eseje, 2009),
 • Triumf człowieka pospolitego (2012),
 • Antykaczyzm (2013),
 • Sokrates (2013),
 • Polska, Polacy i suwerenność (2014)
 • Filozofia presokratyków. Od Talesa do Demokryta (2020)

Autor licznych tekstów publicystycznych w prasie krajowej i zagranicznej.